Bên công ty có viết hóa đơn đỏ không? Giá trên web đã bao gồm thuế chưa?

Hỏi:

Giá Sàn dược phẩm có viết hóa đơn đỏ không và giá trên website đã bao gồm VAT chưa?

Trả lời:

Chào bạn, giá trên website sanduocpham.vn là giá khách hàng thanh toán tiền với Công ty. Công ty có xuất hóa đơn đỏ, sau khi nhận được đơn hàng Bộ phận kế toán của Công ty sẽ liên hệ lại với bạn nhé

Sàn dược phẩm
Đặt hàng Tài khoản Đơn hàng Khuyến mại