Điều khoản sử dụng

Website Sanduocpham.vn mà bạn đang truy cập thuộc quyền sở hữu và được quản lý bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG XANH.

Quý khách khi truy cập và sử dụng website sẽ đồng nghĩa với việc đồng ý các điều khoản và điều kiện mà Sàn Dược Phẩm quy định như sau:

1. Nội dung website

Các nội dung có trên website bao gồm: biểu tượng, biểu trưng, hình tượng, thương hiệu, phần mềm, hình ảnh, văn bản cũng như những nội dung khác có mặt ở trên trang web đều là tài sản thuộc quyền sở hữu và chịu sự quản lý của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG XANH.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp tất cả các nội dung đã được đăng tải và hiển thị trên website, Sanduocpham.vn có quyền sửa đổi, bổ sung hay thực hiện việc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào thuộc trang web ở bất cứ thời điểm nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

Các nội dung về sản phẩm và dịch vụ có mặt tại website sẽ mang tính chất tham khảo dành cho nội bộ thành viên bao gồm các nhà thuốc, quầy thuốc đã có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Sanduocpham.vn cũng có thể tạm dừng hoặc ngừng việc cung cấp dịch vụ trên website mà không cần ai cho phép.

Không ai được quyền thay đổi, di chuyển, sao chép, xóa bỏ, giả mạo hay sử dụng trái phép những tài liệu thuộc quyền sở hữu của website Sanduocpham.vn vì mục đích thương mại hay công cộng mà không được chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản.

Việc sử dụng các hình ảnh, văn bản, biểu tượng, biểu trưng, thương hiệu,… trên website được xem là hợp pháp nếu đáp ứng được 2 điều kiện sau đây:

(1) Phục vụ cho mục đích giao dịch với Sàn Dược Phẩm.

(2) Nếu sử dụng thì phải có trích dẫn nguồn, giữ nguyên liên kết dẫn tới tài liệu gốc, giữ nguyên sự vẹn toàn của thông tin và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ của Sàn Dược Phẩm đối với mọi thông tin trên website này.

2. Tài khoản truy cập vào website Sanduocpham.vn

Quý khách cần tự chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý Tài khoản cá nhân của mình trên website Sanduocpham.vn. Các thông tin mà thành viên khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin đó.

Không đưa hay chia sẻ thông tin tài khoản cho bên thứ ba.

Đối với các trường hợp quên thông tin tài khoản hoặc mật khẩu để đăng nhập vào, bạn có quyền yêu cầu Sàn Dược phẩm hỗ trợ kỹ thuật để khôi phục lại các thông tin đăng nhập. Để khôi phục thông tin thành công thì người dùng phải khai bảo đầy đủ và chính xác các nội dung đã đăng ký trước đó.

Đối với trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản của website, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hành vi không lành mạnh, tổn hại tới quyền, lợi ích của những người dùng khác hay của website sẽ bị buộc khóa tài khoản. Tùy theo mức độ có thể xóa bỏ người dùng khỏi trang web.

3. Quyền thay đổi nội dung của điều khoản

Phụ thuộc vào hoàn cảnh, yêu cầu và tình hình thực tế, Sàn Dược Phẩm có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc xóa bỏ một phần nội dung nào đó mà không phải thông báo. Điều khoản được cập nhật và có hiệu lực ngay lập tức.

Vì vậy, người dùng cần theo dõi các nội dung đã được đăng tải thường xuyên để nhập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi tài nguyên xuất hiện trên website này đều thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG XANH đã được công nhận và bảo vệ. Các vấn đề về thương hiệu, bản quyền, sáng chế, và vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Sở hữu trí tuệ bảo đảm.

Website Sanduocpham.vn đã được đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác giả. Mọi hành vi sao chép, phát hành, xuất bản một phần/ toàn bộ website, tài liệu hoặc có cấu trúc tương tự đều bị xem như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giá sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Sàn dược phẩm

Giỏ hàng

Đặt hàng Tài khoản Đơn hàng Khuyến mại