Cập nhật danh sách các kit test nhanh Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép

Do nhu cầu sử dụng test nhanh Covid – 19 của người dân tăng cao, nhất là vào dịp cuối năm. Nên trên thị trường có rất nhiều loại kit test để phục vụ nhu cầu đó. Tuy nhiên chính vì thế mà xuất hiện nhiều loại kit test trôi nổi, không đảm bảo được độ chính xác.

Chính vì thế người dân cần hết sức lưu ý nên mua các loại kit test đã được Bộ Y tế cấp phép để đảm bảo có kết quả chính xác. Dưới đây là danh sách mới nhất các loại kit test kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép.

Công bố ngày 13/7

– Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu.

– Espline SARS-CoV-2 của Nhật Bản, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch mũi họng.

– Standard Q COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu.

– Humasis COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu.

– SGTi-flex COVID-19 Ag của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu.

– Panbio COVID -19 Ag Rapid Test Device (Nasal) của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch mũi.

Công bố ngày 20/7/2021

– BioCredit COVID -19 Ag (Mã sản phẩm:G61RHA20), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu của Hàn Quốc.

– CareStart COVID-19 Antigen của Mỹ, khay thử xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu.

– GenBody COVID-19 Ag của Hàn Quốc, khay thử xét nghiệm trong mẫu dịch tỵ hầu.

– Asan Easy Test COVID-19 Ag của Hàn Quốc, khay thử xét nghiệm trong mẫu dịch tỵ hầu.

– SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (09327592043 / 9901- NCOV-01G) của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng.

Công bố ngày 28/7/2021

– Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất.

– Biosynex Covid-19 Ag BSS, khay thử xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất.

– V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Đài Loan sản xuất.

– COVID-19 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất.

Công bố ngày 23/8/2021

– Standard Q COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất.

– Humasis COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất.

– SARSCoV-2 Rapid Antigen Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng, do Hàn Quốc sản xuất.

– Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất.

– COVID-19 (SARSCoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch mũi họng, do Trung Quốc sản xuất.

– NinoNasal 5 Autotest, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch mũi, do Pháp sản xuất.

– NG-Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất.

Công bố ngày 20/9:
– Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasophary ngeal), Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 125.000 đồng/ test 1 (chưa tính thuế GTGT)

– Espline SARSCoV-2, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, do Nhật Bản sản xuất, giá công bố 178.000-198.000 đồng/ test.

– Standard Q COVID-19 Ag Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 3.963.750 đồng/ hộp 25 test (158.550 đồng/test)

– Humasis COVID-19 Ag Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 128.000 đồng/test

– SGTi-flex COVID-19 Ag, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 125.000 đồng/test

– PanbioTM Covid-19 Ag Rapid Test Device (Nasal), Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 125.000 đồng/test (chưa tính thuế GTGT)

– BioCredit COVID-19 Ag, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 130.000 đồng/test

– CareStart COVID-19 Antigen, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Mỹ sản xuất, giá bán 100.000 đồng/test

– Asan Easy Test COVID-19 Ag, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 130.000 đồng/test (chưa tính thuế GTGT)

– SARSCoV-2 Rapid Antigen Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 2.920.000 đồng/hộp 25 test (116.800 đồng/test) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT)

– Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người, do Trung Quốc sản xuất, giá công bố 109.200 đồng/ test

– BIOSYNE X COVID19 Ag BSS, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người, do Pháp sản xuất, giá công bố 115.000 đồng/ test

– VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người, do Đài Loan sản xuất, giá công bố 108.000 đồng/ test

– COVID-19 (SARSCoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, do Trung Quốc sản xuất, giá công bố 53.500 đồng/ test

– NinoNasal 5 Autotest, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Pháp sản xuất, giá công bố 97.000 đồng/ test

– NG-Test SARSCoV-2 Ag, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất, giá công bố 97.000 đồng/ test

– Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 02 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 250.000 đồng/test.

– Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 05 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 180.000 đồng/test.

– Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 25 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất, giá công bố 170.000 đồng/test.

– mö-screen Corona Antigen Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất, giá công bố 135.000 đồng/test

– AESKU.R APID SARSCoV-2, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi người, do Đức sản xuất, giá công bố 165.000 đồng/test (20 test/hộp)

– ProDetect® COVID-19 Antigen Test Rapid, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi họng người, do Malaysia sản xuất, giá công bố 128.000 đồng/test

– OnSite COVID-19 Ag Rapid Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, dịch mũi người, do Mỹ sản xuất, giá công bố 136.500 đồng/test

– RapidFor SARSCoV-2 Rapid Antigen Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu người, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, giá công bố 155.000 đồng/test

– SARSCoV-2 Antigen Rapid Test Kit, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi người, do Trung Quốc sản xuất, giá công bố 155.000 đồng/test

– AMP Rapid Test SARSCoV-2 Ag, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Áo sản xuất, giá công bố 3.125.000 đồng/ hộp 25 test (125.000 đồng/test)

Công bố ngày 21/9/2021:

– COVID-19 (SARSCoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), khay thử xét
nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng do Trung Quốc sản xuất, giá bán công bó: 179.000 đồng/test.

– AMP Rapid Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu do Áo sản xuất, giá công bố: 3.125.000 đồng/hộp 25 test (125.000 đồng/test).

– CLARITY COVID-19 Antigen Rapid Test, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu phết dịch mũi họng (tỵ hầu) do Phần Lan sản xuất, giá công bố: 189.000 đồng/test.

– Rapid SARSCoV-2 Antigen Test Card, Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu phết dịch mũi, do Đức sản xuất, giá công bố 157.500 đồng/test

Công bố ngày 8/10/2021:

– Ninonasal, định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do NG BIOTECH SAS (Pháp) sản xuất tấm thử và Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART sản xuất thành phẩm và đóng gói.

– NG·Test®/SARSCoV-2 Ag/, định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ
hầu, do NG BIOTECH SAS (Pháp) sản xuất tấm thử và Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART sản xuất thành phẩm và đóng gói.

Công bố ngày 17/12/2021:

Trueline Covid-19 Ag Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất. Thiết bị được sử dụng nhằm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu hoặc dịch mũi của người.

Trước đó trong các bản cập nhật lần thứ 2,3 Bộ cũng công bố danh sách của 11 loại test nhanh cả trong nước và nhập khẩu.

Sàn dược phẩm
Đặt hàng Tài khoản Đơn hàng Khuyến mại